Notar stagiar

Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 57/17.10.2019 prin care se validează rezultatele concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

LISTA CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR

LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE AU FOST ADMIȘI LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR

 

SITUAȚIA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR FORMULATE DE CĂTRE CANDIDAȚII RESPINȘI LA ÎNSCRIEREA LA EXAMEN SAU CONCURS

 

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SAU RESPINȘI LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR

 

ANUNT PRIVIND ORA CONCURSULUI DIN ZIUA DE 2 OCTOMBRIE 2019

ANUNT PRIVIND STABILIREA DATEI EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR – 02 OCTOMBRIE 2019

Lista privind numarul de locuri destinate examenului sau concursului de dobandire a calitatii de notar stagiar pentru anul 2019

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Avizul Ministerului Justiției prin care acesta și-a exprimat avizul pentru anul 2019 în legătură cu tematica și bibliografia aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018