Informații de interes public

ZIUA PORTILOR DESCHISE – 25 OCTOMBRIE 2020

Comunicat Ziua Porților Deschise

Notarul Public Șerbănescu Corina-Luminița ne-a informat despre emiterea Certificatului de lichidare  nr. 19 din 08 februarie 2019, privind pe defuncta Nistor Carmen, decedata la data de 18.08.2018, cu ultimul domiciliu în Mun. Buzău, str. Victoriei, nr. 19, județul Buzău, cu precizarea privind vânzarea  bunurilor defunctei prin buna învoială, modalitate agreată de  moștenitori și de creditori, așa cum rezultă din adresa nr. 80/14.02.2019, înregistrată la Camera Notarilor Publici Ploiești sub nr. 368/14.02.2019

TABLOUL CREDITORILOR DEFUNCTEI NISTOR CARMEN