Arhiva electronica de garantii reale imobiliare

ARHIVA DE GARANȚII REALE MOBILIARE

Începând cu data de 01 aprilie 2014, Camera Notarilor Publici Ploiești, în calitate de agent al operatorului Uniunea Națională a Notarilor Publici București, efectuează operațiunile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare la sediul secundar județean Dâmbovița, din Târgoviște, str. Mihai Popescu bl. 31B, parter

Tarifele aplicate sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă un tarif unic de 24,00 LEI (20 LEI+TVA). Tarifele se vor achita la casieria sediului.

    CONTACT: Tel: 0345 103 484; Fax: 0245 205 352;
e-mail: aegrmPloiesti@gmail.com