Notar stagiar

ANUNT DEPUNERE CONTESTATII LUCRARI 2023

ANEXA 13 – CUPRINZAND REZULTATELE CONCURSULUI

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE AU FOST DECLARAȚI ADMIȘI LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR

Anunțul privind ora și locul de desfășurare concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Situatia centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscriere la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

ANUNT CONCURS NOTARI STAGIARI 16 NOIEMBRIE 2023

Aviz mentinere tematica si bibliografie concurs dobandire calitate de notar stagiar

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au incheiat protocoale de colaborare in vederea eliberarii certificatelor medicale si a avizelor psihologice necesare inscrierii la examen/concurs

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar