Notar stagiar

Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar din data de 06 noiembrie 2020

 

Anunț ora și loc admitere 2020

 

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

 

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

 

Anunț privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar și lista privind numărul de locuri destinate – 06 noiembrie 2020.

 

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Avizul Ministerului Justiției pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar