Notar stagiar

Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

 

Lista cuprinzând rezultatele contestațiilor

 

Lista cuprinzând rezultatele concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

 

Anunț examen admitere 2020 privind modificarea locului de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 6 NOIEMBRIE 2020

 

Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar din data de 06 noiembrie 2020

 

Anunț ora și loc admitere 2020

 

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

 

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

 

Anunț privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar și lista privind numărul de locuri destinate – 06 noiembrie 2020.

 

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

 

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Avizul Ministerului Justiției pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar