Notar stagiar

LISTA CUPRINZAND REZULTATELE FINALE

LISTA CUPRINZAND REZULTATELE CONTESTATIILOR

Lista cuprinzand rezultatele concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

SITUATIE FINALA CANDIDATILOR ADMISI LA INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR ADMISI SAU RESPINSI LA INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

ANUNT LOC SI ORA ADMITERE NOTARI STAGIARI

ANUNT PRIVIND STABILIREA DATEI EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR 21.11.2022

LISTA PRIVIND NUMARUL DE LOCURI DESTINATE EXAMENULUI SAU CONCURSULUI DE DOBANDIRE A CALITATII DE NOTAR STAGIAR PENTRU ANUL 2022

Aviz mentinere tematica si bibliografie concurs dobandire calitate de notar stagiar

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au incheiat protocoale de colaborare in vederea eliberarii certificatelor medicale si a avizelor psihologice necesare inscrierii la examen/concurs

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar