Notar stagiar

 

Aviz mentinere tematica si bibliografie concurs dobandire calitate de notar stagiar

 

Camera Notarilor Publici Ploiesti a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic, necesare intocmirii dosarului de inscriere la examen/concurs, cu Unitatea Sanitara  S.C.MUNMEDICA S.R.L., din Ploiesti, str. Decebal nr. 10, județul Prahova, tel:0720285806, tel/fax: 0244525981,  e-mail: mun.clinica@yahoo.com

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografie pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar